Bruk kategorien Tilkobling til å angi hvordan du kobler til dataene ved hjelp av en OLE DB-leverandør.

Kategorien Tilkobling i dialogboksen Datakoblingsegenskaper er leverandøravhengig og viser bare tilkoblingsegenskapene som kreves av den merkede OLE DB-leverandøren. Ved hjelp av tilkoblingsegenskaper kan du angi hvor dataene befinner seg, og hvordan du skal koble til dem. Hvis du vil ha mer informasjon, se dokumentasjonen for hver enkelt OLE DB-leverandør.

Tabellen nedenfor beskriver de vanligste tilkoblingsalternativene

Alternativ Beskrivelse

Datakilde

Skriv inn navnet på datakilden du vil ha tilgang til, vanligvis et servernavn.

Plassering

Skriv inn plasseringen for datakilden du vil ha tilgang til, vanligvis et databasenavn.

Bruk integrert sikkerhet for Windows NT

Klikk dette alternativet for å bruke en godkjenningstjeneste til å identifisere deg.

OLE DB-leverandøren må støtte en godkjenningstjeneste for at du skal kunne bruke denne funksjonen. OLE DB-leverandøren for SQL Server er et eksempel. Du må også ha tillatelser i datakilden for å kunne bruke godkjenningstjenesten.

Bruk et bestemt brukernavn og passord

Klikk dette alternativet for å bruke et angitt brukernavn og passord til å godkjenne påloggingsinformasjonen i datakilden.

Brukernavn

Skriv inn bruker-IDen som skal brukes til godkjenning når du logger på datakilden.

Passord

Skriv inn passordet som skal brukes til godkjenning når du logger på datakilden.

Tomt passord

Gjør det mulig for den angitte leverandøren å returnere et tomt passord i tilkoblingsstrengen.

Tillat lagring av passord

Tillater at passordet lagres med tilkoblingsstrengen. Det er funksjonene i oppkallerprogrammet som bestemmer om passordet inkluderes i tilkoblingsstrengen eller ikke.

Obs!
Hvis passordet er lagret, returneres det og lagres umaskert og ukryptert.

Skriv inn den første katalogen som skal brukes

Skriv inn navnet på katalogen du vil ha tilgang til ved tilkobling.

Test tilkobling

Klikk dette alternativet for å prøve å koble til den angitte datakilden. Hvis tilkoblingen mislykkes, må du kontrollere at innstillingene er riktige. Stavefeil og feil bruk av store og små bokstaver kan for eksempel føre til mislykkede tilkoblingsforsøk.

Merknader

Obs!
Hvis du vil ha mer informasjon om tilkobling til datakoblinger, se API-oversikten for datakoblinger på MSDN.