Utilizaţi fila Conexiune pentru a specifica modul de conectare la datele dvs. utilizând un furnizor OLE DB.

Fila Conexiune a casetei de dialog Proprietăţi legătură de date este specifică furnizorului şi afişează doar proprietăţile de conexiune solicitate de furnizorul OLE DB selectat. Proprietăţile conexiunii vă permit să specificaţi unde sunt localizate datele şi modul de conectare la date. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi documentaţia pentru fiecare furnizor OLE DB specific.

Tabelul următor descrie majoritatea opţiunilor de conexiune.

Opţiune Descriere

Sursă de date

Tastaţi numele sursei de date pe care doriţi să o accesaţi — ín mod tipic, un nume de server.

Amplasare

Tastaţi locaţia sursei de date pe care doriţi să o accesaţi — ín mod tipic, un nume de bază de date.

Utilizare securitate integrată Windows NT

Faceţi clic pentru a utiliza un serviciu de autentificare pentru a vă identifica.

Pentru a utiliza această caracteristică, furnizorul OLE DB trebuie să accepte un serviciu de autentificare. OLE DB Provider for SQL Server este un exemplu. De asemenea, trebuie să aveţi permisiuni ín sursa de date pentru a utiliza serviciul de autentificare.

Utilizare nume de utilizator şi parolă specifice

Faceţi clic pentru a utiliza un nume de utilizator şi o parolă furnizate pentru a autentifica informaţiile de Log on la sursa de date.

Nume utilizator

Tastaţi ID-ul de utilizator ce va fi utilizat pentru autentificare când faceţi Log on la sursa de date.

Parolă

Tastaţi parola ce va fi utilizată pentru autentificare când faceţi Log on la sursa de date.

Parolă necompletată

Permite furnizorului specificat să returneze o parolă necompletată ín şirul de conexiune.

Se permite salvarea parolei

Permite salvarea parolei ímpreună cu şirul de conexiune. Includerea parolei ín şirul de conexiune depinde de funcţionalitatea aplicaţiei apelante.

Notă:
Dacă este salvată, parola este returnată şi salvată ín mod nemascat şi necriptat.

Introduceţi catalogul iniţial de utilizat

Tastaţi numele catalogului pe care doriţi să íl accesaţi la conectare.

Testare conexiune

Faceţi clic pentru a íncerca o conexiune la sursa de date specificată. În cazul ín care conexiunea nu reuşeşte, asiguraţi-vă că setările sunt corecte. De exemplu, erorile de ortografie şi sensibilitatea la litere mari şi mici pot cauza conexiuni nereuşite.

Observaţii

Notă:
Pentru informaţii suplimentare despre Legătura de date, consultaţi Data Link API Overview (Prezentare generală a API-ului pentru legăturile de date) din MSDN.