Määritä Yhteys-välilehden avulla, miten tietoihin muodostetaan yhteys käyttämällä OLE DB -palvelua.

Tietolinkin ominaisuudet -valintaikkunan Yhteys-välilehti on palvelukohtainen. Siinä näkyvät vain valitun OLE DB -palvelun edellyttämät yhteysominaisuudet. Yhteysominaisuuksien avulla voit määrittää tietojen sijainnin sekä tavan, jolla niihin muodostetaan yhteys. Lisätietoja on kunkin OLE DB -palvelun dokumentaatiossa.

Seuraavassa taulukossa kuvataan useimmat yhteysvaihtoehdot.

Vaihtoehto Kuvaus

Tietolähde

Kirjoita sen tietolähteen nimi, jota haluat käyttää. Yleensä kyseessä on palvelimen nimi.

Sijainti

Kirjoita sen tietolähteen sijainti, jota haluat käyttää. Yleensä kyseessä on tietokannan nimi.

Käytä Windows NT:n integroitua suojausta

Valitsemalla tämän vaihtoehdon voit käyttää tunnistautumiseen todennuspalvelua.

Tämän ominaisuuden käyttäminen edellyttää, että OLE DB -palvelu tukee todennuspalvelua. OLE DB -palvelu SQL Serveriä varten on esimerkki tällaisesta palvelusta. Sinulla on myös oltava todennuspalvelun käyttöoikeudet tietolähteessä.

Käytä tiettyä käyttäjänimeä ja salasanaa

Valitsemalla tämän vaihtoehdon voit käyttää määritettyä käyttäjänimeä ja salasanaa, kun kirjautumistiedot todennetaan tietolähteessä.

Käyttäjänimi

Kirjoita käyttäjätunnus, jota käytetään todennukseen kirjauduttaessa tietolähteeseen.

Salasana

Kirjoita salasana, jota käytetään todennukseen kirjauduttaessa tietolähteeseen.

Tyhjä salasana

Kun tämä vaihtoehto on valittuna, määritetty palvelu voi palauttaa yhteysmerkkijonossa tyhjän salasanan.

Salli salasanan tallentaminen

Mahdollistaa salasanan tallentamisen yhteysmerkkijonon mukana. Kutsuvan sovelluksen toiminnallisuuden mukaan määräytyy, sisältyykö salasana yhteysmerkkijonoon.

Huomautus:
Jos salasana tallennetaan, se palautetaan ja tallennetaan ilman peitettä ja salausta.

Valitse alkuperäinen luettelo

Kirjoita sen luettelon nimi, jota haluat käyttää yhteyden aikana.

Testaa yhteys

Valitsemalla tämän vaihtoehdon voit yrittää muodostaa yhteyden määritettyyn tietolähteeseen. Jos yhteyden muodostaminen ei onnistu, varmista, että asetukset on määritetty oikein. Yhteyden muodostaminen voi epäonnistua esimerkiksi kirjoitusvirheiden tai väärän kirjainkoon vuoksi.

Huomautuksia

Huomautus:
Lisätietoja tietolinkkiyhteyksistä on MSDN:ssä kohdassa Data Link API Overview (sivu voi olla englanninkielinen).