Määritä Yhteys-välilehden avulla, miten Oracle-tietoihin muodostetaan yhteys.

Yhteys-välilehti on palvelukohtainen. Siinä näkyvät vain yhteysominaisuudet, joita Microsoft OLE DB -palvelu Oraclea varten edellyttää.

Vaihtoehto Kuvaus

Palvelimen nimi

Määritä palvelin, jossa haluamasi tietokanta sijaitsee.

Käyttäjänimi

Kirjoita käyttäjätunnus, jota käytetään todennukseen kirjauduttaessa tietolähteeseen.

Salasana

Kirjoita salasana, jota käytetään todennukseen kirjauduttaessa tietolähteeseen.

Tyhjä salasana

Kun tämä vaihtoehto on valittuna, määritetty palvelu voi palauttaa yhteysmerkkijonossa tyhjän salasanan.

Salli salasanan tallentaminen

Mahdollistaa salasanan tallentamisen yhteysmerkkijonon mukana. Kutsuvan sovelluksen toiminnallisuuden mukaan määräytyy, sisältyykö salasana yhteysmerkkijonoon.

Huomautus:
Jos salasana tallennetaan, se palautetaan ja tallennetaan ilman peitettä ja salausta.

Testaa yhteys

Valitsemalla tämän vaihtoehdon voit yrittää muodostaa yhteyden määritettyyn tietolähteeseen. Jos yhteyden muodostaminen ei onnistu, varmista, että asetukset on määritetty oikein. Yhteyden muodostaminen voi epäonnistua esimerkiksi kirjoitusvirheiden tai väärän kirjainkoon vuoksi.

Huomautuksia

Huomautus:
Lisätietoja tietolinkkiyhteyksistä on MSDN:ssä kohdassa Data Link API Overview (sivu voi olla englanninkielinen).