Na této kartě Připojení zadejte způsob připojení k datům serveru Oracle.

Tato karta Připojení je specifická pro zprostředkovatele a zobrazuje pouze vlastnosti připojení, které požaduje zprostředkovatel Microsoft OLE DB Provider for Oracle.

Možnost Popis

Název serveru

Zadejte server, kde je umístěna databáze, ke které chcete získat přístup.

Uživatelské jméno

Zadejte ID uživatele pro ověřování při přihlašování ke zdroji dat.

Heslo

Zadejte heslo pro ověřování při přihlašování ke zdroji dat.

Prázdné heslo

Povoluje vybranému zprostředkovateli vrátit v připojovacím řetězci prázdné heslo.

Povolit uložení hesla

Povoluje uložení hesla s připojovacím řetězcem. Záleží na funkci volající aplikace, zda je heslo skutečně uloženo v připojovacím řetězci.

Poznámka:
Je-li heslo uloženo, je vráceno a uloženo nemaskované a nešifrované.

Testovat připojení

Kliknutím na toto tlačítko se pokusíte připojit k zadanému zdroji dat. Pokud se připojení nezdaří, zkontrolujte, zda jsou nastavení správná. Dobře například zkontrolujte, zda někde nejsou překlepy a zda nenastal problém způsobený rozlišováním malých a velkých písmen.

Poznámky

Poznámka:
Další informace o připojení datových spojení naleznete na webu MSDN na stránce Data Link API Overview (Přehled rozhraní API datových spojení).