Pomocou karty Pripojenie môžete určiť spôsob pripojenia k údajom databázy Oracle.

Karta Pripojenie je určená pre konkrétneho poskytovateľa a zobrazujú sa na nej iba vlastnosti pripojenia požadované poskytovateľom Microsoft OLE DB Provider pre Oracle.

Možnosť Popis

Názov servera

Zadajte názov servera, na ktorom sa nachádza databáza, ku ktorej chcete pristupovať.

Meno používateľa

Zadajte identifikáciu používateľa, ktorá sa má použiť na overenie, keď sa prihlasujete k zdroju údajov.

Heslo

Zadajte heslo, ktoré sa má použiť na overenie, keď sa prihlasujete k zdroju údajov.

Prázdne heslo

Zadanému poskytovateľovi umožňuje vrátiť v reťazci pripojenia prázdne heslo.

Povoliť uloženie hesla

Umožňuje uložiť heslo v reťazci pripojenia. Zahrnutie hesla do reťazca pripojenia závisí od funkcií volajúcej aplikácie.

Poznámka:
Ak sa heslo uloží, vráti sa a uloží sa nemaskované a nezašifrované.

Testovať pripojenie

Na toto tlačidlo kliknite, ak chcete vyskúšať pripojenie na zadaný zdroj údajov. Ak pripojenie zlyhá, skontrolujte, či sú nastavenia správne. Napríklad chyby v pravopise a rozlišovanie veľkých a malých písmen môže spôsobiť zlyhanie pripojenia.

Poznámky

Poznámka:
Ďalšie informácie o pripojení pomocou Prepojenia údajov nájdete v článku Data Link API Overview (Prehľad rozhrania API Prepojenia údajov) v lokalite MSDN.