Pomocou karty Poskytovateľ môžete vybrať správneho poskytovateľa pripojenia OLE DB pre typ údajov, ku ktorým chcete pristupovať. Nie všetky aplikácie umožňujú zadať poskytovateľa alebo upraviť aktuálny výber. Táto karta sa zobrazí iba vtedy, ak aplikácia umožňuje upraviť výber poskytovateľa pripojenia OLE DB. Prepojenie údajov môžete uložiť priamo v aplikácii alebo ako samostatný súbor.

Možnosť Popis

Poskytovateľ alebo poskytovatelia OLE DB

Zoznam všetkých poskytovateľov pripojenia OLE DB zistených v počítači. Ďalšie informácie o poskytovateľoch nájdete v článku Microsoft OLE DB Providers Overview (Prehľad poskytovateľov Microsoft OLE DB Provider) v lokalite MSDN.

Ďalej

Slúži na otvorenie karty Pripojenie pre vybratého poskytovateľa pripojenia OLE DB.

Poznámky

Poznámka:
Priamo na kartu Pripojenie môžete prejsť, ak dvakrát kliknete na požadovaného poskytovateľa. Ďalšie informácie o Prepojeniach údajov nájdete v článku Data Link API Overview (Prehľad rozhrania API Prepojenia údajov) v lokalite MSDN.