Koristite karticu Dobavljač da biste odabrali odgovarajućeg OLE DB dobavljača za vrstu podataka kojima želite pristupiti. Ne dopuštaju sve aplikacije navođenje dobavljača ili izmjenu trenutnog odabira; ova kartica prikazuje se samo ako vaša aplikacija omogućuje uređivanje odabira OLE DB dobavljača. Možete spremiti podatkovnu vezu sa samom aplikacijom ili kao zasebnu datoteku.

Mogućnost Opis

OLE DB dobavljač(i)

Navodi sve OLE DB dobavljače pronađene na vašem računalu. Dodatne informacije o dobavljačima potražite u dijelu Pregled Microsoft OLE DB dobavljača u MSDN-u.

Sljedeće

Otvara karticu Veza za odabranog OLE DB dobavljača.

Primjedbe

Napomena:
Izravno možete otvoriti karticu Veza ako dvaput kliknete željenog dobavljača. Dodatne informacije o podatkovnim vezama potražite u Pregledu podatkovne veze API u MSDN-u.