Използвайте раздела Доставчик, за да изберете подходящия OLE DB доставчик за типа данни, до който искате да имате достъп. Не всички приложения ви позволяват да зададете доставчик или да промените текущия избор. Този раздел се показва само ако приложението позволява да се редактира избора на OLE DB доставчика. Можете да записвате връзка за данни със самото приложение или като отделен файл.

Опция Описание

OLE DB доставчици

Изброяват се всички OLE DB доставчици, открити в компютъра. За допълнителна информация за доставчиците вж. Общ преглед на OLE DB доставчици на Microsoft на MSDN.

Напред

Отваря се раздела Връзка за избрания OLE DB доставчик.

Забележки

Забележка:
Можете да навигирате директно до раздела Връзка, като щракнете двукратно върху желания доставчик. За допълнителна информация за връзките за данни вж. Общ преглед на връзка за данни API на MSDN.