Χρησιμοποιήστε την καρτέλα Υπηρεσία παροχής για να επιλέξετε την κατάλληλη υπηρεσία παροχής OLE DB για τον τύπο δεδομένων που θέλετε να προσπελάσετε. Δεν σας επιτρέπουν όλες οι εφαρμογές να καθορίσετε μια υπηρεσία παροχής ή να τροποποιήσετε την τρέχουσα επιλογή. Αυτή η καρτέλα εμφανίζεται μόνο εάν η εφαρμογή σας επιτρέπει την επεξεργασία της επιλογής της υπηρεσίας παροχής OLE DB. Μπορείτε να αποθηκεύσετε μια σύνδεση δεδομένων με την ίδια την εφαρμογή ή ως ξεχωριστό αρχείο.

Επιλογή Περιγραφή

Υπηρεσίες παροχής OLE DB

Περιλαμβάνει όλες τις υπηρεσίες παροχής OLE DB που εντοπίστηκαν στον υπολογιστή σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες παροχής, ανατρέξτε στην ενότητα Επισκόπηση υπηρεσιών παροχής OLE DB της Microsoft στο MSDN.

Επόμενο

Ανοίγει την καρτέλα Σύνδεση για την επιλεγμένη υπηρεσία παροχής OLE DB.

Παρατηρήσεις

Σημείωση:
Μπορείτε να μεταβείτε απευθείας στην καρτέλα Σύνδεση κάνοντας διπλό κλικ στην υπηρεσία παροχής που θέλετε. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά τις συνδέσεις δεδομένων, ανατρέξτε στην ενότητα Επισκόπηση API σύνδεσης δεδομένων στο MSDN.