Χρησιμοποιήστε την καρτέλα Όλες για να προβάλετε και να επεξεργαστείτε όλες τις διαθέσιμες ιδιότητες προετοιμασίας OLE DB για την υπηρεσία παροχής OLE DB. Οι ιδιότητες είναι δυνατό να ποικίλλουν ανάλογα με την υπηρεσία παροχής OLE DB που χρησιμοποιείτε. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ιδιότητες προετοιμασίας, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που παρέχεται με κάθε υπηρεσία παροχής OLE DB.

Επιλογή Περιγραφή

Επεξεργασία τιμής

Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία τιμής ιδιότητας για την επιλεγμένη ιδιότητα.

Παρατηρήσεις

Σημείωση:
Μπορείτε να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία τιμής ιδιότητας κάνοντας διπλό κλικ στην ιδιότητα που θέλετε. Για περισσότερες πληροφορίες προετοιμασίας "Σύνδεση δεδομένων", ανατρέξτε στην ενότητα Επισκόπηση API σύνδεσης δεδομένων στο MSDN.