ใช้แท็บ ทั้งหมด เพื่อดูและแก้ไขคุณสมบัติการเริ่มต้น OLE DB ทั้งหมดที่มีอยู่สำหรับผู้ให้บริการ OLE DB ของคุณ คุณสมบัติอาจแตกต่างกันไปตามผู้ให้บริการ OLE DB ที่คุณกำลังใช้งาน โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติการเริ่มต้นในเอกสารที่จัดไว้พร้อมกับผู้ให้บริการ OLE DB เฉพาะแต่ละราย

ตัวเลือก คำอธิบาย

แก้ไขค่า

เปิดกล่องโต้ตอบ แก้ไขค่าคุณสมบัติ ของคุณสมบัติที่เลือกไว้

ข้อสังเกต

หมายเหตุ:
คุณสามารถเปิดกล่องโต้ตอบ แก้ไขค่าคุณสมบัติ ได้โดยการคลิกสองครั้งที่คุณสมบัติที่ต้องการ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมของการเริ่มต้น Data Link ที่ ภาพรวมของ Data Link API ใน MSDN