Norėdami peržiūrėti ir redaguoti OLE DB teikimo įrankyje galimas OLE DB inicijavimo ypatybes, naudokite skirtuką Visi. Ypatybės gali skirtis – tai priklauso nuo naudojamo OLE DB teikimo įrankio. Norėdami gauti daugiau informacijos apie inicijavimo ypatybes, žr. dokumentus, pateiktus su kiekvienu konkrečiu OLE DB teikimo įrankiu.

Parinktis Aprašas

Redaguoti vertę

Atidaro pasirinktos ypatybės dialogo langą Redaguoti ypatybių vertę.

Pastabos

Pastaba:
Dialogo langą Redaguoti ypatybių vertę atidarysite dukart spustelėję pageidaujamą ypatybę. Norėdami gauti daugiau informacijos apie duomenų saito inicijavimą, žr. Duomenų saito API suvestinė, esančią MSDN.