Naudokite dialogo langą Redaguoti ypatybių vertę, jei norite redaguoti šiuo metu skirtuke Visi pasirinktą vertę. Ypatybės gali skirtis priklausomai nuo OLE DB teikimo įrankio.

Pastaba:
Norėdami gauti daugiau informacijos apie teikimo įrankiui būdingas ypatybes, žr. dokumentus, pateiktus su kiekvienu konkrečiu OLE DB teikimo įrankiu.

Parinktis Aprašas

Ypatybių aprašas

Rodo pasirinktos ypatybės aprašą.

Ypatybės vertė

Pasirinkite galiojančią vertę.

Iš naujo nustatyti vertę

Nustato pasirinktą ypatybių vertę į OLE DB teikimo įrankio numatytąją vertę.