Bruk dialogboksen Rediger egenskapsverdi til å redigere egenskapen for OLE DB-initialisering som for øyeblikket er merket i kategorien Alt. Egenskapene kan variere, avhengig av OLE DB-leverandøren.

Obs!
Hvis du vil ha mer informasjon om leverandøravhengige egenskaper, se dokumentasjonen som fulgte med hver enkelt OLE DB-leverandør.

Alternativ Beskrivelse

Egenskapsbeskrivelse

Viser beskrivelsen av den merkede egenskapen.

Egenskapsverdi

Velg en gyldig verdi.

Tilbakestill verdi

Setter verdien for den merkede egenskapen til standardverdien for OLE DB-leverandøren.