Okno dialogowe Edytowanie wartości właściwości umożliwia edytowanie właściwości inicjującej OLE DB aktualnie zaznaczonej na karcie Wszystkie. Właściwości mogą być różne w zależności od dostawcy OLE DB.

Uwaga:
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących właściwości dotyczących danego dostawcy, zobacz dokumentację dołączoną do poszczególnych dostawców OLE DB.

Opcja Opis

Opis właściwości

Wyświetla opis wybranej właściwości.

Wartość właściwości

Wybierz prawidłową wartość.

Resetuj wartość

Zmienia ustawienie wybranej wartości właściwości na wartość domyślną dostawcy OLE DB.