Dialogové okno Úprava hodnoty vlastnosti slouží k úpravě inicializační vlastnosti OLE DB aktuálně vybrané na kartě Vše. Vlastnosti se mohou lišit podle zprostředkovatele OLE DB.

Poznámka:
Další informace o vlastnostech specifických pro zprostředkovatele naleznete v dokumentaci dodané s příslušným zprostředkovatelem OLE DB.

Možnost Popis

Popis vlastnosti

Zobrazuje popis vybrané vlastnosti.

Hodnota vlastnosti

Vyberte platnou hodnotu.

Původní hodnota

Nastaví hodnotu vybrané vlastnosti na výchozí hodnotu zprostředkovatele OLE DB.