Χρησιμοποιήστε το παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία τιμής ιδιότητας για να επεξεργαστείτε την ιδιότητα προετοιμασίας OLE DB που είναι επιλεγμένη τη δεδομένη στιγμή στην καρτέλα "Όλα". Οι ιδιότητες είναι δυνατό να ποικίλλουν ανάλογα με την υπηρεσία παροχής OLE DB.

Σημείωση:
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ιδιότητες που αφορούν μια συγκεκριμένη υπηρεσία παροχής, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που παρέχεται με κάθε υπηρεσία παροχής OLE DB.

Επιλογή Περιγραφή

Περιγραφή ιδιότητας

Εμφανίζει την περιγραφή της επιλεγμένης ιδιότητας.

Τιμή ιδιότητας

Επιλέξτε μια έγκυρη τιμή.

Επαναφορά τιμής

Ορίζει την επιλεγμένη τιμή ιδιότητας στην προεπιλεγμένη τιμή της υπηρεσίας παροχής OLE DB.