Χρησιμοποιήστε την καρτέλα Σύνδεση για να καθορίσετε τον τρόπο σύνδεσης σε δεδομένα ODBC.

Αυτή η καρτέλα Σύνδεση εξαρτάται από την υπηρεσία παροχής και εμφανίζει μόνο τις ιδιότητες σύνδεσης που απαιτούνται από την υπηρεσία παροχής OLE DB για ODBC.

Επιλογή Περιγραφή

Χρήση ονόματος προέλευσης δεδομένων

Επιλέξτε από τη λίστα ή πληκτρολογήστε το όνομα προέλευσης δεδομένων (DSN) ODBC στο οποίο θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση. Μπορείτε να προσθέσετε περισσότερες προελεύσεις μέσω της Διαχείρισης προέλευσης δεδομένων ODBC. Ανανεώστε τη λίστα κάνοντας κλικ στην επιλογή Ανανέωση.

Χρήση συμβολοσειράς σύνδεσης

Σας επιτρέπει να πληκτρολογήσετε ή να δημιουργήσετε μια συμβολοσειρά σύνδεσης ODBC αντί να χρησιμοποιείτε ένα υπάρχον DSN.

Δόμηση

Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Επιλογή αρχείου προέλευσης δεδομένων. Αφού επιλέξετε ένα αρχείο προέλευσης δεδομένων, η συμβολοσειρά σύνδεσης στο συγκεκριμένο αρχείο προέλευσης δεδομένων θα εμφανιστεί στην καρτέλα Σύνδεση του παραθύρου διαλόγου Ιδιότητες σύνδεσης δεδομένων.

Εάν επιλέξετε DSN αρχείου, η συμβολοσειρά σύνδεσης ODBC δεν βασίζεται σε ένα DSN. Η συμβολοσειρά σύνδεσης ODBC παραμένει μόνιμα στο αρχείο σύνδεσης δεδομένων (.udl) και δεν βασίζεται στο επιλεγμένο DSN αρχείου.

Εάν επιλέξετε ένα όνομα προέλευσης δεδομένων υπολογιστή, η συμβολοσειρά σύνδεσης ODBC βασίζεται σε ένα DSN. Η συμβολοσειρά σύνδεσης ODBC αναφέρεται στο DSN του επιλεγμένου υπολογιστή. Εάν ένας χρήστης σε διαφορετικό σύστημα προσπαθήσει να αποκτήσει πρόσβαση στο αρχείο σύνδεσης δεδομένων (.udl), θα πρέπει να έχει εγκατεστημένο και το DSN του υπολογιστή.

Όνομα χρήστη

Πληκτρολογήστε το αναγνωριστικό χρήστη που θέλετε να χρησιμοποιείται για έλεγχο ταυτότητας κατά τη σύνδεσή σας στην προέλευση δεδομένων.

Κωδικός πρόσβασης

Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης που θέλετε να χρησιμοποιείται για έλεγχο ταυτότητας κατά τη σύνδεσή σας στην προέλευση δεδομένων.

Χωρίς κωδικό πρόσβασης

Επιτρέπει στην καθορισμένη υπηρεσία παροχής να επιστρέφει έναν κενό κωδικό πρόσβασης στη συμβολοσειρά σύνδεσης.

Δυνατότητα αποθήκευσης κωδικού πρόσβασης

Επιτρέπει την αποθήκευση του κωδικού πρόσβασης με τη συμβολοσειρά σύνδεσης. Η συμπερίληψη του κωδικού πρόσβασης στη συμβολοσειρά σύνδεσης εξαρτάται από τη λειτουργικότητα της εφαρμογής που πραγματοποιεί την κλήση.

Σημείωση:
Εάν αποθηκευτεί, ο κωδικός πρόσβασης επιστρέφεται και αποθηκεύεται χωρίς μάσκα και χωρίς κρυπτογράφηση.

Πληκτρολογήστε τον αρχικό κατάλογο που θα χρησιμοποιήσετε

Πληκτρολογήστε το όνομα του καταλόγου (ή της βάσης δεδομένων) ή επιλέξτε ένα όνομα από την αναπτυσσόμενη λίστα.

Δοκιμή σύνδεσης

Κάντε κλικ για να επιχειρήσετε μια σύνδεση στην καθορισμένη προέλευση δεδομένων. Εάν η σύνδεση αποτύχει, βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις είναι σωστές. Για παράδειγμα, τα ορθογραφικά λάθη και η συμφωνία πεζών-κεφαλαίων είναι δυνατό να έχουν ως αποτέλεσμα την αποτυχία των συνδέσεων.

Παρατηρήσεις

Σημείωση:
Για περισσότερες πληροφορίες σύνδεσης "Σύνδεση δεδομένων", ανατρέξτε στην ενότητα Επισκόπηση API σύνδεσης δεδομένων στο MSDN.