A Kapcsolat lapon lehet megadni az ODBC-adatokhoz való kapcsolódás módját.

Ez a Kapcsolat lap szolgáltatóspecifikus, továbbá csak a Microsoft OLE DB Provider for ODBC összetevő számára szükséges kapcsolódási tulajdonságokat jeleníti meg.

Beállítás Leírás

Adatforrásnév használata

Válasszon a listából, vagy pedig írja be az elérni kívánt ODBC adatforrás nevét. Az ODBC adatforrás-felügyelő használatával további forrásokat is felvehet. A lista frissítéséhez kattintson a Frissítés gombra.

Kapcsolódási karakterlánc használata

Használatával meglévő adatforrásnév helyett ODBC kapcsolódási karakterláncot írhat bel, illetve építhet fel.

Felépítés

Az Adatforrás párbeszédpanel megnyitása. Ha már kijelölt egy adatforrást, az adott adatforrás kapcsolódási karaktelánca megjelenik az Adatkapcsolat tulajdonságai párbeszédpanel Kapcsolat lapján.

Fájl DSN választása esetén a létrejövő ODBC kapcsolódási karakterlánc nem DSN-en fog alapulni. Az ODBC kapcsolódási karakterlánc rögzítetten van jelen az adatkapcsolati (.udl) fájlban, nem támaszkodik a kijelölt fájl DSN-re.

Gépi adatforrás választása esetén a létrejövő ODBC kapcsolódási karakterlánc a DSN-en alapul. Az ODBC kapcsolódási karakterlánc a kijelölt gépi adatforrásra hivatkozik. Ha egy másik rendszer felhasználója megpróbál hozzáférni az adatkapcsolat fájljához (az .udl fájlhoz), a felhasználónál is telepítve kell lennie a gépi adatforrásnak.

Felhasználónév

Írja be az adatforrásba való bejelentkezésnél hitelesítéshez használt felhasználói azonosítót.

Jelszó

Írja be az adatforrásba való bejelentkezésnél hitelesítéshez használt jelszót.

Üres jelszó

A megadott szolgáltató számára lehetővé teszi, hogy a kapcsolódási karakterláncban üres jelszót adjon eredényül.

Jelszó mentésének engedélyezése

Lehetővé teszi a jelszó mentését a kapcsolódási karakterlánccal együtt. Az, hogy a jelszó szerepel-e a kapcsolódási karakterláncban, a meghívást végző alkalmazás működésétől függ.

Megjegyzés:
Ha a jelszó mentve van, a visszaadott eredményben szerepel a jelszó, és a rendszer maszkolás és titkosítás nélkül tárolja.

Adja meg a kezdeti katalógust

Írja be a katalógus (vagy adatbázis) nevét, vagy pedig válassszon a legördülő listából.

Kapcsolat tesztelése

Ide kattintva megkísérelhet kapcsolódni a megadott adatforráshoz. Ha a kapcsolódás nem sikerült, ellenőrizze a beállítások helyességét. Sikertelen kapcsolódást okozhatnak például elírások és a kis- és nagybetűk téves használata is.

Megjegyzések

Megjegyzés:
Az adatkapcsolatokra vonatkozóan további tájékoztatást a Data Link API Overview (Az adatkapcsolati API áttekintése) című rész tartalmaz az MSDN webhelyen.