Na kartici Povezava lahko določite način povezovanja s podatki ODBC.

Kartica Povezava je odvisna od ponudnika, prikazuje pa samo lastnosti povezovanja, ki jih zahteva ponudnik Microsoft OLE DB za ODBC.

Možnost Opis

Uporabi ime podatkovnega vira

Izberite ime podatkovnega vira (DSN) ODBC s seznama, do katerega želite dostopati, ali ga vpišite ročno. Več virov lahko dodate prek Skrbnika podatkovnih virov ODBC. Osvežite seznam, tako da kliknete Osveži.

Uporabi povezovalni niz

Omogoča vnos ali gradnjo povezovalnega niza ODBC namesto uporabe obstoječega DSN.

Zgradi

Odpre pogovorno okno Izbiranje podatkovnega vira. Ko izberete podatkovni vir, se bo povezovalni niz iz tega podatkovnega vira prikazal na kartici Povezava pogovornega okna Lastnosti podatkovne povezave.

Če izberete Datotečni DSN, nastali povezovalni niz ODBC ne temelji na DSN. Povezovalni niz ODBC se ohrani v datoteki podatkovne povezave (.udl) in ni odvisen od izbrane datoteke DSN.

Če izberete računalnikov DSN, nastali povezovalni niz ODBC temelji na DSN. Povezovalni niz ODBC navaja DSN izbranega računalnika. Če uporabnik poskuša dostopati do datoteke podatkovne povezave (.udl) iz drugega sistema, mora imeti nameščen tudi DSN računalnika.

Uporabniško ime

Vnesite ID uporabnika, ki se bo uporabljal za preverjanje pristnosti ob prijavi v podatkovni vir.

Geslo

Vnesite geslo, ki se bo uporabljalo za preverjanje pristnosti ob prijavi v podatkovni vir.

Brez gesla

Omogoča navedenemu ponudniku, da vrne povezovalni niz brez gesla.

Dovoli shranjevanje gesla

Dovoli shranjevanje gesla v povezovalni niz. Ali je geslo vključeno v povezovalni niz, je odvisno od funkcionalnosti aplikacije za klicanje.

Opomba:
Če je geslo shranjeno, se vrne in shrani nezamaskirano in nešifrirano.

Vnesite začetni katalog za uporabo

Vnesite ime kataloga (ali zbirke podatkov) ali ga izberite s spustnega seznama.

Preskus povezave

Kliknite za poskus povezave z izbranim podatkovnim virom. Če povezave ni mogoče vzpostaviti, preverite, ali so nastavitve pravilne. Povezovanje lahko onemogočijo na primer napake v črkovanju ter zaznavanje velikih in malih črk.

Opombe

Opomba:
Za dodatne informacije o podatkovnih povezavah glejte Pregled programskega vmesnika za podatkovne povezave v MSDN.