Op het tabblad Verbinding kunt u aangeven hoe verbinding moet worden gemaakt met ODBC-gegevens.

Dit tabblad Verbinding is specifiek voor elke provider en bevat alleen de verbindingseigenschappen die voor de Microsoft OLE DB-provider voor ODBC zijn vereist.

Optie Beschrijving

Gegevensbronnaam gebruiken

Selecteer een gegevensbron in de lijst of typ de ODBC-gegevensbronnaam (DSN) waartoe u toegang wilt. U kunt meer bronnen toevoegen via de ODCB Data Source Administrator. Om de lijst te vernieuwen, klikt u op Vernieuwen.

Verbindingsreeks gebruiken

Hiermee kunt u een ODBC-verbindingsreeks typen of opstellen als u geen bestaande DSN wilt gebruiken.

Opstellen

Hiermee wordt het dialoogvenster Gegevensbron selecteren geopend. Zodra u een gegevensbron hebt geselecteerd, wordt de verbindingsreeks in die gegevensbron weergegeven op het tabblad Verbinding van het dialoogvenster Data Link-eigenschappen.

Als u een Bestands-DSN selecteert, is de resulterende ODBC-verbindingsreeks niet gebaseerd op een DSN. De ODCB-verbindingsreeks wordt bewaard in het gegevenskoppelingbestand (.udl) en is niet afhankelijk van de geselecteerde bestands-DSN.

Als u een computer-DSN selecteert, is de resulterende ODBC-verbindingsreeks wel gebaseerd op een DSN. In de ODBC-verbindingsreeks wordt verwezen naar de geselecteerde computer-DSN. Als een gebruiker op een ander systeem het gegevenskoppelingbestand (.udl) probeert te openen, moet op de computer van die gebruiker ook de computer-DSN zijn geïnstalleerd.

Gebruikersnaam

Typ de gebruikers-id die moet worden gebruikt voor de verificatie wanneer u zich aanmeldt bij de gegevensbron.

Wachtwoord

Typ het wachtwoord dat moet worden gebruikt voor de verificatie wanneer u zich aanmeldt bij de gegevensbron.

Leeg wachtwoord

Hiermee retourneert de opgegeven provider een leeg wachtwoord in de verbindingsreeks.

Opslaan van wachtwoord toestaan

Hiermee mag het wachtwoord worden opgeslagen in de verbindingsreeks. Of het wachtwoord in de verbindingsreeks wordt opgenomen, is afhankelijk van de functionaliteit van de aanroepende toepassing.

Opmerking:
Als het wachtwoord wordt opgeslagen, wordt dit geretourneerd en ongemaskeerd en niet-versleuteld opgeslagen.

Geef de catalogus op die aanvankelijk moet worden gebruikt

Typ de naam van de catalogus (of database) of selecteer deze in de vervolgkeuzelijst.

Verbinding testen

Klik hierop om een verbinding met een opgegeven gegevensbron te testen. Als de verbinding mislukt, controleert u of de instellingen juist zijn. Spelfouten en onjuist hoofdlettergebruik kunnen er bijvoorbeeld toe leiden dat de verbinding mislukt.

Opmerkingen

Opmerking:
Zie Data Link API Overview (Overzicht van gegevenskoppeling-API) op MSDN voor meer verbindingsinformatie van gegevenskoppelingen.