Op het tabblad Alles kunt u alle OLE DB-initialisatie-eigenschappen weergeven en bewerken die voor de OLE DB-provider beschikbaar zijn. De eigenschappen kunnen variëren afhankelijk van de OLE DB-provider die u gebruikt. Raadpleeg de documentatie bij elke specifieke OLE DB-provider voor meer informatie over de initialisatie-eigenschappen.

Optie Beschrijving

Waarde bewerken

Hiermee wordt het dialoogvenster Eigenschapswaarde bewerken geopend voor een geselecteerde eigenschap.

Opmerkingen

Opmerking:
U kunt het dialoogvenster Eigenschapswaarde bewerken openen door op de gewenste eigenschap te dubbelklikken. Zie Data Link API Overview (Overzicht van gegevenskoppeling-API) op MSDN voor meer initialisatie-informatie van gegevenskoppelingen.