Na kartě Vše můžete zobrazit a upravit všechny inicializační vlastnosti OLE DB, které jsou k dispozici pro vašeho zprostředkovatele OLE DB. Tyto vlastnosti se mohou lišit podle používaného zprostředkovatele OLE DB. Další informace o inicializačních vlastnostech naleznete v dokumentaci dodané s příslušným zprostředkovatelem OLE DB.

Možnost Popis

Upravit hodnotu

Otevře dialogové okno Úprava hodnoty vlastnosti pro vybranou vlastnost.

Poznámky

Poznámka:
Dialogové okno Úprava hodnoty vlastnosti lze také otevřít dvojitým kliknutím na požadovanou vlastnost. Další informace o inicializaci datových spojení naleznete na webu MSDN na stránce Data Link API Overview (Přehled rozhraní API datových spojení).