ODBC verilerine nasıl bağlanılacağını belirtmek için Bağlantı sekmesini kullanın.

Bu Bağlantı sekmesi sağlayıcıya özgüdür ve yalnızca ODBC için Microsoft OLE DB Sağlayıcısı tarafından istenen bağlantı özelliklerini görüntüler.

Seçenek Açıklama

Veri kaynağı adını kullan

Erişmek istediğiniz ODBC veri kaynağının adını (DSN) listeden seçin veya yazın. ODBC Veri Kaynağı Yöneticisini kullanarak daha fazla kaynak ekleyebilirsiniz. Listeyi yinelemek için Yenile’yi tıklatın.

Bağlantı dizesi kullan

Varolan bir DSN’i kullanmak yerine bir ODBC bağlantı dizesi yazmanıza veya oluşturmanıza olanak verir.

Oluştur

Veri Kaynağı Seç iletişim kutusunu açar. Bir veri kaynağı seçildikten sonra, o veri kaynağındaki bağlantı dizesi Veri Bağlantısı Özellikleri iletişim kutusunun Bağlantı sekmesinde görünür.

Bir Dosya DSN seçerseniz, oluşturulan ODBC bağlantı dizesi bir DSN’i temel almaz. ODBC bağlantı dizesi veri bağlantısı (.udl) dosyasında kalır ve seçilen dosya DSN’e bağlı olmaz.

Bir makine veri kaynak adı seçerseniz, oluşturulan ODBC bağlantı dizesi bir DSN’i temel alır. ODBC bağlantı dizesi, seçilen makine DSN’e başvuru yapar. Farklı bir sistemdeki kullanıcı veri bağlantısı (.udl) dosyasına erişmeyi denerse, kullanıcı makine DSN’i de yüklemelidir.

Kullanıcı adı

Veri kaynağına oturum açtığınızda kimlik doğrulaması için kullanılacak Kullanıcı Kimliğini yazın.

Parola

Veri kaynağına oturum açtığınızda kimlik doğrulaması için kullanılacak parolayı yazın.

Boş parola

Belirtilen sağlayıcının bağlantı dizesinde boş bir parola döndürmesine olanak verir.

Parola kaydetmeye izin ver

Parolaların bağlantı dizesi ile kaydedilmesine izin verir. Parolanın bağlantı dizesine eklenip eklenmeyeceği arama uygulamasının işlevlerine bağlıdır.

Not:
Kaydedilirse, parola döndürülür ve maskesiz, şifrelenmemiş olarak kaydedilir.

Kullanılacak başlangıç kataloğunu gir

Kataloğun (veritabanı) adını yazın veya açılan listeden seçin.

Bağlantıyı Sına

Belirtilen veri kaynağına bağlantı yapmayı denemek için tıklatın. Bağlantı yapılamıyorsa, ayarların doğru olduğundan emin olun. Örneğin, yazım ve büyük/küçük harf hataları bağlantının yapılamamasına neden olabilir.

Açıklamalar

Not:
Veri Hattı bağlantısı hakkında daha fazla bilgi için MSDN’de Veri Bağlantısı API Genel Bakışı bölümüne bakın.