Utilizaţi fila Conexiune pentru a specifica modul de conectare la datele ODBC.

Această filă Conexiune este specifică furnizorului şi afişează doar proprietăţile de conexiune solicitate de Microsoft OLE DB Provider for ODBC.

Opţiune Descriere

Utilizare nume sursă de date

Selectaţi din listă sau tastaţi numele sursei de date ODBC (DSN) pe care doriţi să o accesaţi. Puteţi adăuga mai multe surse prin Administrator surse de date ODBC. Reîmprospătaţi lista făcând clic pe Reîmprospătare.

Utilizare şir de conexiune

Vă permite să tastaţi sau să construiţi un şir de conexiune ODBC în loc să utilizaţi un DSN existent.

Construire

Deschide caseta de dialog Selectare sursă de date. Odată ce aţi selectat o sursă de date, şirul de conexiune din acea sursă de date va apărea în fila Conexiune a casetei de dialog Proprietăţi legătură de date.

Dacă selectaţi un DSN de fişier, şirul de conexiune ODBC rezultat nu se bazează pe un DSN. Şirul de conexiune ODBC este persistent în fişierul de legătură de date (.udl) şi nu depinde de DSN-ul de fişier selectat.

Dacă selectaţi un nume de sursă de date de computer, şirul de conexiune ODBC rezultat se bazează pe un DSN. Şirul de conexiune ODBC se referă la DSN-ul de computer selectat. Dacă un utilizator de pe un sistem diferit încearcă să acceseze fişierul de legătură de date (.udl), utilizatorul trebuie, de asemenea, să aibă DSN-ul computerului instalat.

Nume utilizator

Tastaţi ID-ul de utilizator ce va fi utilizat pentru autentificare când faceţi Log on la sursa de date.

Parolă

Tastaţi parola ce va fi utilizată pentru autentificare când faceţi Log on la sursa de date.

Parolă necompletată

Permite furnizorului specificat să returneze o parolă necompletată în şirul de conexiune.

Se permite salvarea parolei

Permite salvarea parolei împreună cu şirul de conexiune. Includerea parolei în şirul de conexiune depinde de funcţionalitatea aplicaţiei apelante.

Notă:
Dacă este salvată, parola este returnată şi salvată în mod nemascat şi necriptat.

Introduceţi catalogul iniţial de utilizat

Tastaţi numele catalogului (sau al bazei de date) sau selectaţi-l din lista verticală.

Testare conexiune

Faceţi clic pentru a încerca o conexiune la sursa de date specificată. În cazul în care conexiunea nu reuşeşte, asiguraţi-vă că setările sunt corecte. De exemplu, erorile de ortografie şi sensibilitatea la litere mari şi mici pot cauza conexiuni nereuşite.

Observaţii

Notă:
Pentru informaţii suplimentare despre Legătura de date, consultaţi Data Link API Overview (Prezentare generală a API-ului pentru legăturile de date) din MSDN.