Utilizaţi fila Furnizor pentru a selecta furnizorul OLE DB corespunzător pentru tipul de date pe care doriţi să le accesaţi. Nu toate aplicaţiile vă permit să specificaţi un furnizor sau să modificaţi selecţia curentă; această filă este afişată doar dacă aplicaţia dvs. permite editarea selecţiei furnizorului OLE DB. Puteţi salva o legătură de date ímpreună cu ínsăşi aplicaţia sau ca fişier separat.

Opţiune Descriere

Furnizor(i) OLE DB

Listează toţi furnizorii OLE DB detectaţi pe computer. Pentru informaţii suplimentare despre furnizori, consultaţi Microsoft OLE DB Providers Overview (Prezentare generală a furnizorilor Microsoft OLE DB Provider) din MSDN.

Următorul

Deschide fila Conexiune pentru furnizorul OLE DB selectat.

Observaţii

Notă:
Puteţi naviga direct la fila Conexiune făcând dublu clic pe furnizorul dorit. Pentru informaţii suplimentare despre Legăturile de date, consultaţi Data Link API Overview (Prezentare generală a API-ului pentru legăturile de date) din MSDN.