Bruk kategorien Tjeneste til å velge passende OLE DB-leverandør for datatypen du vil ha tilgang til. Ikke alle programmer tillater at du angir en leverandør eller endrer gjeldende valg. Denne kategorien vises bare hvis programmet tillater redigering av valg av OLE DB-leverandør. Du kan lagre en datakobling med selve programmet eller som en separat fil.

Alternativ Beskrivelse

OLE DB-leverandør(er)

Viser alle OLE DB-leverandører på datamaskinen. Hvis du vil ha mer informasjon om leverandører, se oversikten over Microsoft OLE DB-leverandører på MSDN.

Neste

Åpner kategorien Tilkobling for den merkede OLE DB-leverandøren.

Merknader

Obs!
Du kan gå direkte til kategorien Tilkobling ved å dobbeltklikke ønsket leverandør. Hvis du vil ha mer informasjon om datakoblinger, se API-oversikten for datakoblinger på MSDN.