Kasutage vahekaarti Ühendus ODBC andmetega ühenduse määramiseks.

See vahekaart Ühendus on pakkujakohane ja näitab ainult Microsoft OLE DB Provider ODBC-le nõutavaid ühenduse parameetreid.

Suvand Kirjeldus

Kasutage andmeallika nime

Valige loendist või trükkige ODBC andmeallika nimi (DSN), millega tahate ühenduse luua. Allikaid saate lisada ODBC andmeallika halduriga. Värskendage loendit, vajutades Värskenda.

Kasutage ühendusstringi

Lubab trükkida või koostada ODBC ühendusstringi olemasoleva DSN-i kasutamise asemel.

Koosta redaktsioon

Avab dialoogiboksi Vali andmeallikas . Kui olete valinud andmeallika, ilmub selle ühendusstring dialoogiboksi Andmesidelingi atribuudid vahekaardile Ühendus.

Kui valite Faili DSN, ei põhine saadud ODBC ühendusstring DSN-il. ODBC ühendusstring on andmesidelingi (.udl) failis muutumatu ega sõltu valitud faili DSN-ist.

Kui valite masina andmeallika nime, põhineb saadud ODBC ühendusstring DSN-il. ODBC ühendusstring viitab valitud masina DSN-ile. Kui teise süsteemi kasutaja püüab saada ühendust andmesidelingi (.udl) failiga, peab kasutajal olema installitud ka masina DSN.

Kasutajanimi

Trükkige kasutaja ID andmeallikasse logimise autentimiseks.

Parool

Trükkige kasutaja parool andmeallikasse logimise autentimiseks.

Tühi parool

Lubab valitud pakkujal kasutada tühja parooli ühendusstringis.

Luba parool salvestada

Lubab parooli ühendusstringiga salvestada. Kas ühendusstring sisaldab parooli, sõltub kutsuva rakenduse funktsionaalsusest.

Märkus:
Kui parool on salvestatud, tuuakse ja salvestatakse see maskimata ja krüptimata.

Sisestage algselt kasutatav kataloog

Trükkige kataloogi (või andmebaasi) nimi või valige see ripploend.

Ühenduse test

Klõpsake määratud andmeallikaga ühenduse katsetamiseks. Kui ühenduse loomine ebaõnnestub, veenduge seadistuste õigsuses. Näiteks võivad õigekirjavead ja tõstutundlikkus põhjustada ühenduse nurjumise.

Märkused

Märkus:
Lisateavet andmesidelingi ühenduse kohta vt Andmesidelingi API ülevaade MSDN-is.