Na kartici Povezava lahko določite način povezovanja s podatki aplikacije Microsoft Access.

Kartica Povezava je odvisna od ponudnika, prikazuje pa samo lastnosti povezovanja, ki jih zahteva ponudnik OLE DB za Microsoft Jet.

Možnost Opis

Ime zbirke podatkov

Vnesite ime datoteke zbirke podatkov Microsoft Access (.mdb), do katere želite dostopati.

Uporabniško ime

Vnesite ID uporabnika, ki se bo uporabljal za preverjanje pristnosti ob prijavi v podatkovni vir.

Geslo

Vnesite geslo, ki se bo uporabljalo za preverjanje pristnosti ob prijavi v podatkovni vir.

Brez gesla

Omogoča navedenemu ponudniku, da vrne povezovalni niz brez gesla.

Dovoli shranjevanje gesla

Dovoli shranjevanje gesla v povezovalni niz. Ali je geslo vključeno v povezovalni niz, je odvisno od funkcij aplikacije za klicanje.

Opomba:
Če je geslo shranjeno, se vrne in shrani nezamaskirano in nešifrirano.

Preskus povezave

Kliknite za preskus povezave z izbranim podatkovnim virom. Če povezave ni mogoče vzpostaviti, preverite, ali so nastavitve pravilne. Povezovanje lahko onemogočijo na primer napake v črkovanju ter zaznavanje velikih in malih črk.

Opombe

Opomba:
Za dodatne informacije o podatkovnih povezavah glejte Pregled programskega vmesnika za podatkovne povezave v MSDN.