A Kapcsolat lapon lehet megadni az Oracle-adatokhoz való kapcsolódás módját.

Ez a Kapcsolat lap szolgáltatóspecifikus, továbbá csak a Microsoft OLE DB Provider for Oracle összetevő számára szükséges kapcsolódási tulajdonságokat jeleníti meg.

Beállítás Leírás

Kiszolgálónév

Írja be az elérni kívánt adatbázist tartalmazó kiszolgálót.

Felhasználónév

Írja be az adatforrásba való bejelentkezésnél hitelesítéshez használt felhasználói azonosítót.

Jelszó

Írja be az adatforrásba való bejelentkezésnél hitelesítéshez használt jelszót.

Üres jelszó

A megadott szolgáltató számára lehetővé teszi, hogy a kapcsolódási karakterláncban üres jelszót adjon eredényül.

Jelszó mentésének engedélyezése

Lehetővé teszi a jelszó mentését a kapcsolódási karakterlánccal együtt. Az, hogy a jelszó szerepel-e a kapcsolódási karakterláncban, a meghívást végző alkalmazás működésétől függ.

Megjegyzés:
Ha a jelszó mentve van, a visszaadott eredményben szerepel ajelszó, a rendszer maszkolás és titkosítás nélkül tárolja.

Kapcsolat tesztelése

Ide kattintva megkísérelhet kapcsolódni a megadott adatforráshoz. Ha a kapcsolódás nem sikerült, ellenőrizze a beállítások helyességét. Sikertelen kapcsolódást okozhatnak például elírások és a kis- és nagybetűk téves használata is.

Megjegyzések

Megjegyzés:
Az adatkapcsolatokra vonatkozóan további tájékoztatást a Data Link API Overview (Az adatkapcsolati API áttekintése) című rész tartalmaz az MSDN webhelyen.