A Kapcsolat lapon lehet megadni a Microsoft® SQL Server®-adatokhoz való kapcsolódás módját.

Ez a Kapcsolat lap szolgáltatóspecifikus, továbbá csak az OLE DB Provider for Microsoft SQL Server összetevő számára szükséges kapcsolódási tulajdonságokat jeleníti meg.

Beállítás Leírás

Kiszolgálónév

Válasszon ki egy kiszolgálónevet a legördülő listáról, vagy írja be annak a kiszolgálónak a helyét, ahol az elérni kívánt adatbázis található. Az adatbázis kijelölése a kiszolgálón egy külön lépés. A lista frissítéséhez kattintson a Frissítés gombra.

A Windows NT adatvédelmének használata

Ide kattintva beállíthatja, hogy a szolgáltató biztonságos (megbízható) kapcsolatot kérjen a Microsoft Windows NT operációs rendszeren futó SQL Server-példánytól. Ha meg van adva ez a beállítás, az SQL Server a bejelentkezés beépített biztonsági funkcióira támaszkodva hozza létre az adatforrást használó kapcsolatokat, attól függetlenül, hogy a kiszolgálón aktuálisan milyen biztonsági mód van beállítva a bejelentkezéshez. A rendszer figyelmen kívül hagyja a beírt bejelentkezési azonosítót, illetve jelszót. Az SQL Server rendszergazdájának kell előzetesen a felhasználó Microsoft Windows hálózati azonosítójához SQL Server bejelentkezési azonosítót hozzárendelnie.

Meghatározott felhasználónév és jelszó használata

Ide kattintva egy megadott felhasználónév-jelszó páros használatával hitelesítheti a bejelentkezést az adatforrásba.

Felhasználónév

Írja be az adatforrásba való bejelentkezésnél hitelesítéshez használt felhasználói azonosítót.

Jelszó

Írja be az adatforrásba való bejelentkezésnél hitelesítéshez használt jelszót.

Üres jelszó

A megadott szolgáltató számára lehetővé teszi, hogy a kapcsolódási karakterláncban üres jelszót adjon eredényül.

Jelszó mentésének engedélyezése

Lehetővé teszi a jelszó mentését a kapcsolódási karakterlánccal együtt. Az, hogy a jelszó szerepel-e a kapcsolódási karakterláncban, a meghívást végző alkalmazás működésétől függ.

Megjegyzés:
Ha a jelszó mentve van, a visszaadott eredményben szerepel ajelszó, a rendszer maszkolás és titkosítás nélkül tárolja.

Adatbázis választása

A következő módszerek egyikét alkalmazhatja:

  • Írja be az elérni kívánt adatbázis nevét.
  • Csatoljon SQL adatbázisfájlt adatbázisnévként. Írja be a csatolt SQL adatbázisfájlhoz használandó adatbázisnevet.
  • Az SQL Server 6.5 és korábbi verziói esetében írja be a csatolni kívánt adatbázisfájl nevét. Ezután írja be az egyetlen fájlból álló adatbázis fájlnevét. A fájl tallózással való megkereséséhez kattintson a gombra.

Kapcsolat tesztelése

Ide kattintva megkísérelhet kapcsolódni a megadott adatforráshoz. Ha a kapcsolódás nem sikerült, ellenőrizze a beállítások helyességét. Sikertelen kapcsolódást okozhatnak például elírások és a kis- és nagybetűk téves használata is.

Megjegyzések

Megjegyzés:
Az adatkapcsolatokra vonatkozóan további tájékoztatást a Data Link API Overview (Az adatkapcsolati API áttekintése) című rész tartalmaz az MSDN webhelyen.