Névfoglalás akkor fordul elő, ha egy nem Windows-alapú számítógép olyan névvel regisztrál a tartománynévrendszerben (DNS), amely már regisztrálva van egy Windows-alapú számítógéphez. A névvédelem Windows Server rendszerbeli használata megakadályozza a nem Windows-alapú számítógépek általi névfoglalást. A névfoglalás nem jelent problémát a homogén Windows-hálózatban, ahol az Active Directory tartományi szolgáltatásokkal (AD DS) egy adott felhasználó vagy számítógép számára lehet fenntartani egy-egy nevet.

A névvédelem a DHCP-kiszolgálóban lévő DHCID-n, valamint a DNS-ben lévő új DHCID RR (erőforrásrekord) támogatásán alapul. A DHCID RR leírását az Internet Engineering Task Force (IETF) RFC 4701 és 4703 dokumentuma tartalmazza.

A DHCID a DNS-ben tárolt, a neveket az ismétlődő regisztráció elkerülése érdekében leképező erőforrásrekord. A DHCP ezt az erőforrásrekordot - a névre vonatkozó egyéb információkkal, például a számítógép A/AAAA rekordjaival együtt - a számítógép azonosítójának tárolására használja. A DHCP-nek a névregisztrációs folyamatban betöltött sajátos helyzete lehetővé teszi a megfelelés kérését, majd a név létező DHCID-rekorddal való regisztrálását megkísérlő, eltérő című számítógép regisztrálását.

A DHCID a következő névfoglalási kísérleteket előzi meg:

  • A kiszolgálónév ügyfél általi lefoglalása

  • A kiszolgálónév másik kiszolgáló általi lefoglalása

  • Az ügyfélnév másik ügyfél általi lefoglalása

  • Az ügyfélnév kiszolgáló általi lefoglalása

Emellett az IDHCP-kiszolgálón való IPv4-regisztráció a DUID támogatásával bővül. A DUID leírását az IETF RFC 4361-as jelzetű dokumentuma tartalmazza.

Az IPv4 és az IPv6 esetében a névvédelem beállítása a hálózati adapter vagy a hatókör szintjén történhet. A hatókör szintjén megadott névvédelmi beállítások elsőbbséget élveznek az IPv4 vagy az IPv6 szintjén megadott beállításokkal szemben. Ha a névvédelem a hatókör szintjén egyáltalán nincs beállítva, akkor az IPv4 vagy az IPv6 hálózati adapternél tett beállítások élveznek elsőbbséget. A DHCID érkezési sorrendben biztosítja a nevek védelmét.

Névvédelem engedélyezése az IPv4 vagy az IPv6 csomópont szintjén
  1. Nyissa meg a DHCP MMC beépülő modult.

  2. A konzolfán kattintson duplán a beállítani kívánt DHCP-kiszolgálóra, kattintson a jobb gombbal az IPv4 vagy az IPv6 elemre, majd kattintson a Tulajdonságok elemre.

  3. Kattintson a DNS elemre, a Speciális elemre, majd jelölje be a Névvédelem engedélyezése jelölőnégyzetet.

Névvédelem engedélyezése a hatókör szintjén
  1. Nyissa meg a DHCP-konzolt.

  2. A konzolfán kattintson duplán a beállítani kívánt DHCP-kiszolgálóra, kattintson duplán az IPv4 vagy az IPv6 elemre, kattintson a jobb gombbal a kívánt hatókörre, majd kattintson a Tulajdonságok elemre.

  3. Kattintson a DNS elemre, a Beállítás gombra, majd jelölje be a Névvédelem engedélyezése jelölőnégyzetet.

További források

A kapcsolódó információt tartalmazó súgótémakörök a következő helyen találhatók: Ajánlott feladatok a DHCP-kiszolgálói szerepkörhöz.

A DHCP szolgáltatással kapcsolatos frissített és részletes, informatikai szakembereknek szóló információért olvassa el a Windows Server 2008 dokumentációját a Microsoft TechNet (előfordulhat, hogy a lap angol nyelven jelenik meg) webhelyen.


Tartalom