K obsazení názvu dochází, když se počítač s jiným systémem než Windows zaregistruje do služby DNS (Domain Name System) pomocí názvu, který již je zaregistrován pro počítač se systémem Windows. Použití ochrany názvů v systému Windows Server brání před obsazením názvů počítači s jiným systémem než Windows. Obsazení názvů nepředstavuje problém v homogenních sítích systému Windows, kde lze k rezervaci názvu pro jednoho uživatele nebo jeden počítač použít službu AD DS (Active Directory Domain Services).

Ochrana názvů je založena na identifikátoru DHCID (Dynamic Host Configuration Identifier) na serveru DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) a podporuje nový záznam prostředku identifikátoru DHCID ve službě DNS. Záznam prostředku identifikátoru DHCID je popsán skupinou IETF (Internet Engineering Task Force) v dokumentech RFC 4701 a 4703.

Identifikátor DHCID je záznam prostředku uložený ve službě DNS, který mapuje názvy, aby zabránil duplikování registrace. Tento záznam prostředku je protokolem DHCP použit k uložení identifikátoru pro počítač, spolu s dalšími informacemi pro název, jako jsou záznamy A/AAAA počítače. Jedinečná pozice protokolu DHCP v procesu registrace názvů mu umožňuje požadovat tuto shodu a poté odmítnout registraci počítače s jinou adresou, který se pokouší zaregistrovat název s existujícím záznamem identifikátoru DHCID.

Identifikátor DHCID zabraňuje následujícím situacím obsazení názvu:

  • Obsazení názvu serveru klientem

  • Obsazení názvu serveru jiným serverem

  • Obsazení názvu klienta jiným klientem

  • Obsazení názvu klienta serverem

K registraci IPv4 v klientovi DHCP bude navíc přidána podpora pro identifikátor DUID (DHCP Unique Identifier). Identifikátor DUID je popsán skupinou IETF (Internet Engineering Task Force) v dokumentu RFC 4361.

Ochranu názvů lze pro protokol IPv4 a IPv6 nakonfigurovat na úrovni síťového adaptéru nebo na úrovni oboru. Nastavení ochrany názvů nakonfigurované na úrovni oboru má přednost před nastavením na úrovni protokolu IPv4 nebo IPv6. Pokud není ochrana názvů na úrovni oboru vůbec nakonfigurována, má přednost nastavení síťových adaptérů IPv4 nebo IPv6. Identifikátor DHCID chrání názvy podle chronologie (first come-first served).

Povolení ochrany názvů na úrovni uzlu IPv4 nebo IPv6
  1. Spusťte modul snap-in DHCP konzoly MMC (Microsoft Management Console).

  2. Ve stromu konzoly dvakrát klikněte na server DHCP, který chcete konfigurovat, klikněte pravým tlačítkem na možnost IPv4 nebo IPv6 a poté klikněte na možnost Vlastnosti.

  3. Klikněte na možnost DNS, klikněte na možnost Upřesnit a poté zaškrtněte políčko Povolit ochranu názvů.

Povolení ochrany názvů na úrovni oboru
  1. Spusťte konzolu DHCP.

  2. Ve stromu konzoly dvakrát klikněte na server DHCP, který chcete konfigurovat, dvakrát klikněte na možnost IPv4 nebo IPv6, klikněte na požadovaný obor a poté klikněte na možnost Vlastnosti.

  3. Klikněte na možnost DNS, klikněte na možnost Konfigurovat a poté zaškrtněte políčko Povolit ochranu názvů.

Další zdroje

Seznam témat nápovědy se souvisejícími informacemi naleznete v tématu Doporučené úkoly pro roli serveru DHCP.

Aktualizované podrobné informace o protokolu DHCP určené pro odborníky v oblasti informačních technologií naleznete v dokumentaci k systému Windows Server 2008 na webu Microsoft TechNet (stránka může být v angličtině).


Obsah