Systém Windows Server® 2008 podporuje bezstavové a stavové funkce serveru DHCPv6. Klienti bezstavového režimu DHCPv6 používají protokol DHCPv6 k získání jiných parametrů konfigurace sítě než adres IPv6, například adres serverů DNS. Klienti konfigurují adresu IPv6 prostřednictvím mechanismu, který není založen na protokolu DHCPv6, jako je například automatická konfigurace adresy IPv6 (založená na předponách IPv6 obsažených v inzerováních směrovače) nebo konfigurace statické IP adresy.

Ve stavovém režimu DHCPv6 klienti získají adresu IPv6 i ostatní parametry konfigurace sítě prostřednictvím protokolu DHCPv6.

Další zdroje

Seznam témat nápovědy se souvisejícími informacemi naleznete v tématu Konfigurace nastavení role serveru DHCP.

Aktualizované podrobné informace o protokolu DHCP a DHCPv6 určené pro odborníky v oblasti informačních technologií naleznete v dokumentaci k systému Windows Server 2008 na webu Microsoft TechNet (stránka může být v angličtině).


Obsah