Databázi DHCP lze přesunout z jednoho počítače serveru (zdrojového serveru) do jiného počítače serveru (cílového serveru). Před migrací databáze DHCP nejdříve zálohujte zdrojovou databázi a potom ji obnovte na cílovém serveru DHCP.

Další informace naleznete v tématu Další informace o zálohování a obnovení databáze DHCP a Další informace o exportu a importu databáze DHCP.

Další zdroje

Seznam témat nápovědy se souvisejícími informacemi naleznete v tématu Doporučené úkoly pro roli serveru DHCP.

Aktualizované podrobné informace o protokolu DHCP určené pro odborníky v oblasti informačních technologií naleznete v dokumentaci k systému Windows Server® 2008 na webu Microsoft TechNet (stránka může být v angličtině).


Obsah