Du kan flytta en DHCP-databas från en serverdator (källservern) till en annan serverdator (målservern). Om du vill migrera en DHCP-databas säkerhetskopierar du först källdatabasen och återställer sedan databasen på DHCP-målservern.

Mer information finns i avsnitten Mer om säkerhetskopiering och återställning av DHCP och Mer om att importera och exportera DHCP-databasen

Ytterligare resurser

I avsnittet Rekommenderade åtgärder för DHCP-serverrollen finns en lista med närliggande hjälpavsnitt.

Uppdaterad detaljinformation för IT-personal om DHCP finns i Windows Server® 2008-dokumentationen på webbplatsen Microsoft TechNet (sidan kan vara på engelska).


Innehåll