Multicasting är när man skickar nätverkstrafik till en grupp slutpunktsvärdar. Det är endast medlemmarna i den grupp med slutpunktsvärdar som lyssnar efter multicast-trafiken (multicast-gruppen) som behandlar multicast-trafiken. Alla övriga nodvärdar ignorerar multicast-trafiken.

Multicast-scope stöds med hjälp av MADCAP (Multicast Address Dynamic Client Allocation Protocol), ett protokoll för tilldelning av multicast-adresser. I MADCAP-protokollet beskrivs hur tilldelningen av multicast-adresser eller MADCAP-servrar dynamiskt tillhandahåller IP-adresser till andra datorer (MADCAP-klienter) i nätverket.

En MADCAP-server är också ofta en MCS-server (multicast-server) som används för att stödja IP-multicasting. En MCS-server hanterar den delade användningen eller gruppanvändningen av den tilldelade multicast-IP-adressen och skickar dataströmmar till medlemmar som delar användningen av den angivna gruppadressen.

När du har konfigurerat en MCS-server och tilldelat den gruppadress som ska användas, kan alla multicast-klienter som är registrerade i MCS-servern ta emot dataströmmar som skickas till den här adressen. När klienter registreras i MCS-servern kan de användas mer effektivt i dataströmprocessen, t.ex. för video i realtid eller nätverksöverföringar av ljud. MCS-servern hanterar även listan med multicast-gruppen, uppdaterar dess medlemskap och status så att multicast-trafik tas emot av alla aktuella medlemmar.

Du kan använda den här proceduren när du vill skapa ett multicast-scope.

Om proceduren ska kunna slutföras krävs minst medlemskap i gruppen Administratörer eller DHCP-administratörer.

Så här skapar du ett multicast-scope
  1. Öppna snapin-modulen DHCP i MMC (Microsoft Management Console).

  2. Klicka på den DHCP-server som du vill konfigurera i konsolträdet.

  3. Klicka på Nytt multicast-scopeÅtgärd-menyn.

  4. Följ instruktionerna i guiden Nytt multicast-scope.

Ytterligare resurser

Information finns i en lista med hjälpavsnitt i Konfigurera inställningar för DHCP-serverrollen.

Uppdaterad detaljinformation om DHCP för IT-personal finns i Windows Server 2008-dokumentationen på webbplatsen Microsoft TechNet (sidan kan vara på engelska).


Innehåll