För vissa servertyper måste du tilldela en statisk IP-adress och en nätmask under eller efter installationen. Detta gäller DHCP-servrar, DNS-servrar, WINS-servrar och alla servrar som ger tillgång till Internet. Du bör också tilldela en statisk IP-adress och en nätmask för varje domänkontrollant. Om en dator har flera nätverkskort måste du tilldela en separat IP-adress för varje kort.

Konfigurera IPv4 för statisk adressering
 1. Klicka på Start och välj Kontrollpanelen. Välj Nätverk och Internet, klicka på Nätverks- och delningscenter och sedan på Ändra inställningar för nätverkskortet.

 2. Högerklicka på anslutningen som du vill lägga till en statisk IP-adress för och klicka sedan på Egenskaper.

 3. UAC-dialogrutan visas. Dubbelklicka sedan på Internet Protocol Version 4 (TCP/IP/IPv4).

 4. Klicka på Använd följande IP-adress och välj ett av följande alternativ:

  • För en lokal anslutning skriver du IP-adressen, nätmasken och standard-gateway-adressen i IP-adress, Nätmask och Standard-gateway.

  • För alla andra anslutningar skriver du IP-adressen i IP-adress.

 5. Klicka på Använd följande DNS-serveradresser.

 6. I Önskad DNS-server och Alternativ DNS-server skriver du adresserna till den primära och sekundära DNS-servern.

Klicka på Avancerat om du vill konfigurera avancerade inställningar för statiska IPv4-adresser i ett lokalt nätverk.

Konfigurera IPv6 för statisk adressering
 1. Klicka på Start och välj Kontrollpanelen. Välj Nätverk och Internet, klicka på Nätverks- och delningscenter och sedan på Ändra inställningar för nätverkskortet.

 2. Högerklicka på anslutningen som du vill lägga till en statisk IP-adress för och klicka sedan på Egenskaper.

 3. UAC-dialogrutan visas. Dubbelklicka sedan på Internet Protocol Version 6 (TCP/IP/IPv6).

 4. Klicka på Använd följande IPv6-adress och välj ett av följande alternativ:

  • För en lokal anslutning skriver du IP-adressen, undernätsprefixets längd och standard-gateway-adressen i IPv6-adress, Undernätsprefixets längd och Standard-gateway.

  • För alla andra anslutningar skriver du IP-adressen i IPv6-adress.

 5. Klicka på Använd följande DNS-serveradresser.

 6. I Önskad DNS-server och Alternativ DNS-server skriver du adresserna till den primära och sekundära DNS-servern.

Klicka på Avancerat om du vill konfigurera avancerade inställningar för statiska IPv6-adresser i ett lokalt nätverk.

Ytterligare resurser

I avsnittet Konfigurera inställningar för DHCP-serverrollen finns en lista med närliggande hjälpavsnitt.

Uppdaterad detaljinformation för IT-personal om DHCP och TCP/IP finns i Windows Server 2008-dokumentationen på webbplatsen Microsoft TechNet (sidan kan vara på engelska).


Innehåll