Den här proceduren kan du använda för att dela ett DHCP IPv4-scope.

Du måste minst vara medlem i gruppen Administratörer eller gruppen DHCP-administratörer för att kunna slutföra den här proceduren.

Så här delar du ett DHCP-scope
  1. Öppna snapin-modulen DHCP i Microsoft Management Console (MMC).

  2. Dubbelklicka på den DHCP-server i konsolträdet som du vill konfigurera.

  3. Högerklicka på IPv4 och högerklicka sedan på det scope du vill dela.

  4. Klicka på Avancerat och sedan på Delat scope.

  5. Följ anvisningarna i guiden Konfigurera delade DHCP-scope.

    OBS

    Guiden Konfigurera delade DHCP-scope är endast tillgänglig för IPv4-scope.

Ytterligare resurser

I avsnittet Konfigurera inställningar för DHCP-serverrollen finns en lista med närliggande hjälpavsnitt.

Uppdaterad detaljinformation för IT-personal om DHCP och selektiv aktivering/inaktivering av DHCP-serverbindningar finns i Windows Server 2008-dokumentationen på webbplatsen Microsoft TechNet (sidan kan vara på engelska).


Innehåll