Den här proceduren kan du använda för att flytta en DHCP-databas från en serverdator (källservern) till en annan serverdator (målservern).

Du måste minst vara medlem i gruppen Administratörer eller gruppen DHCP-administratörer på käll- och målservrarna för att kunna slutföra den här proceduren.

Så här flyttar du en DHCP-databas med konfiguration från en server som kör Windows Server 2003 till en annan server som kör Windows Server 2008 R2
 1. Logga in på käll-DHCP-servern.

 2. Klicka på Start och välj Kör. Skriv sedan cmd i rutan Öppna och klicka på OK.

 3. Klicka på SäkerhetskopieraÅtgärd-menyn.

 4. Skriv netsh dhcp server export C:\dhcp.txt all och tryck på RETUR.

 5. Installera DHCP-servertjänsten på mål-DHCP-servern. Mer information om installation av DHCP finns i Installera DHCP-serverrollen.

 6. Logga in på mål-DHCP-servern.

 7. Kopiera den exporterade DHCP-databasfilen till mål-DHCP-serverns lokala hårddisk.

 8. Kontrollera att DHCP-tjänsten har startats på mål-DHCP-servern.

 9. Klicka på Start och välj Kör. Skriv sedan cmd i rutan Öppna och klicka på OK.

 10. Öppna DHCP.

 11. Klicka på DHCP i konsolträdet.

 12. Klicka på AuktoriseraÅtgärd-menyn.

Ytterligare resurser

I avsnittet Rekommenderade åtgärder för DHCP-serverrollen finns en lista med närliggande hjälpavsnitt.

Uppdaterad detaljinformation för IT-personal om DHCP finns i Windows Server 2008-dokumentationen på webbplatsen Microsoft TechNet (sidan kan vara på engelska).


Innehåll