DHCP-serverns roll: Konfigurera en DHCP-server

DHCP-servrar hanterar IP-adresser och annan relaterad information centralt, och vidarebefordrar automatiskt informationen till klienter. Med den här metoden kan du konfigurera klienternas nätverksinställningar från servern, i stället för att konfigurera inställningarna lokalt på varje dator. Om den här datorn ska distribuera IP-adresser till klienter kan du konfigurera den som en DHCP-server.

I det här avsnittet beskrivs de grundläggande stegen för att konfigurera en DHCP-server. När du har konfigurerat en grundläggande DHCP-server kan du gå vidare med andra uppgifter, beroende på hur DHCP-servern ska användas.

Innan du börjar

Innan du konfigurerar datorn som en DHCP-server ska du kontrollera att:

  • Du känner till DHCP-begrepp som definitionsområden (scope), lån och alternativ.

  • Operativsystemet är korrekt konfigurerat. I Windows Server® 2008 bygger DHCP-tjänsten på inställningar i operativsystemet och tjänster i systemet.

  • Den här datorn har en statisk IP-adress (se Konfigurera en statisk IP-adress för en DHCP-server.)

  • NTFS-filsystemet används på alla volymer. FAT32-volymer är inte säkra och saknar stöd för fil- och mappkomprimering, diskkvoter, filkryptering och individuella filbehörigheter.

Om datorn är en DHCP-server skapar du ett scope som definierar det IP-adressintervall som DHCP-servern allokerar till klienter i ett undernät. Du måste skapa ett definitionsområde för varje undernät där det finns klienter som ska hanteras med DHCP. I följande tabell finns den information som du måste känna till innan du lägger till rollen DHCP-server, så att du kan skapa det första definitionsområdet. Du måste samla in informationen för varje definitionsområde.

Innan du lägger till rollen DHCP-server Kommentarer

Gå igenom DHCP-relaterade säkerhetsfrågor.

Säkerhetsfrågor kan påverka hur DHCP-servrar ska distribueras. Du måste vara säker på att du förstår hur säkerhetsgruper används av DHCP. Mer information finns i avsnittet Mer om säkerhetsgrupper för DHCP.

Identifiera det IP-adressintervall som DHCP-servern ska dela ut till klienterna.

Använd hela det sammanhängande IP-adressintervall som bildar det lokala IP-undernätet. I många fall är ett privat adressintervall det rekommenderade valet. Mer information och en lista över alla IP-adressintervall som är godkända för användning i privata nätverk finns i RFC 1918, "Address Allocation for Private Internets", på webbplatsen Internet Engineering Task Force (sidan kan vara på engelska).

Bestäm de korrekta nätmaskerna för klienterna.

När DHCP-servern lånar ut en IP-adress till en klient kan servern ange ytterligare konfigurationsinformation, som till exempel nätmasken.

Bestäm vilka IP-adresser som DHCP-server inte ska dela ut till klienter.

En server eller nätverksansluten skrivare har ofta en statisk IP-adress, vilket innebär att DHCP-servern inte kan dela ut den adressen till klienter.

Bestäm giltighetstiden för IP-adresslånen.

Standard är åtta dagar. I de flesta situationer ska lånetiden vara lika med den genomsnittliga aktivitetstiden för klienter i undernätet. Den ideala lånetiden kan vara längre än åtta dagar, om klienterna t.ex. är arbetsstationer som sällan startas om, eller kortare än åtta dagar om klienterna t.ex. är mobila enheter som ofta lämnar undernätet eller flyttas mellan undernät.

(Valfritt) Identifiera IP-adressen för den router (standard-gateway) som klienterna använder för att kommunicera med klienter i andra undernät.

När DHCP-servern lånar ut en IP-adress till en klient kan servern ange ytterligare konfigurationsinformation, som till exempel routerns IP-adress.

(Valfritt) Identifiera namnet på den DNS-domän där klienterna finns.

När DHCP-servern lånar ut en IP-adress till en klient kan servern ange ytterligare konfigurationsinformation, som till exempel namnet på den DNS-domän som klienterna tillhör.

(Valfritt) Identifiera IP-adressen till den DNS-server som klienterna ska använda.

När DHCP-servern lånar ut en IP-adress till en klient kan servern ange ytterligare konfigurationsinformation, som till exempel adressen till den DNS-server som klienterna använder för att översätta namnet på en annan dator till en IP-adress.

(Valfritt) Identifiera IP-adressen till den WINS-server som klienterna ska använda.

När DHCP-servern lånar ut en IP-adress till en klient kan servern ange ytterligare konfigurationsinformation, som till exempel adressen till den WINS-server som klienterna använder för att översätta ett NetBIOS-namn på en annan dator till en IP-adress.

Installera en DHCP-server

Så här installerar du en DHCP-server
  1. Klicka på Start, klicka på Administrationsverktyg och klicka på Serverhanteraren. Välj sedan UAC (User Account Control).

  2. Klicka på Lägg till roller under Rollsammanfattning, klicka på Nästa, markera DHCP-server och klicka på Nästa.

Ytterligare resurser

Uppdaterad detaljinformation för IT-personal om DHCP och serverroller finns i Windows Server 2008-dokumentationen på webbplatsen Microsoft TechNet (sidan kan vara på engelska).


Innehåll