Det finns sju olika skärmbilder som du kan använda för att konfigurera DHCP-serverrollen i Serverhanteraren. Skärmrubrikerna visas med fet stil nedan. Under varje skärmrubrik visas länkar till hjälpavsnitten för skärmen:

Skärm 1: DHCP-server

Översikt över DHCP

Mer information om att lägga till scope

Integrera DHCP med DNS

Skärm 2: IPv4 DNS-inställningar

Mer om DNS-serverinställningar->Integrera DHCP med DNS

Skärm 3: IPv4 WINS-inställningar

Mer information om WINS-serverinställningar

Skärm 4: DHCP-scope

Mer information om att lägga till scope

Skärm 5: Konfigurera tillståndslöst läge för DHCPv6

Mer om tillståndslöst DHCPv6-läge

Skärm 6: IPv6 DNS-serverinställningar

Integrera DHCP med DNS

Skärm 7: Auktorisera DHCP-server

Mer information om att auktorisera DHCP-servrar i AD DS

Ytterligare resurser

Mer information om konfiguration av säkerhetsgrupper finns i avsnittet Mer om säkerhetsgrupper för DHCP.

Uppdaterad detaljinformation för IT-personal om DHCP finns i Windows Server 2008-dokumentationen på webbplatsen Microsoft TechNet (sidan kan vara på engelska).


Innehåll