En DHCP-server med flera IP-adresser ("multihomed") är en dator med operativsystemet Windows Server® 2008 där DHCP-tjänsten används för fler än en nätverksanslutning. För att en serverdator ska anses vara "multihomed" måste varje nätverksanslutning ansluta datorn till fler än ett fysiskt nätverk. Detta innebär att extra maskinvara (i form av flera installerade nätverkskort) måste användas på datorn.

En dator med operativsystemet Windows Server 2008 kan fungera som en DHCP-server med flera IP-adresser. För sådana servrar skapar DHCP-tjänsten en bindning till den första IP-adressen som har konfigurerats statiskt för varje nätverksanslutning som används.

Som standard beror tjänstbindningarna på om den första nätverksanslutningen har konfigurerats dynamiskt eller statiskt för TCP/IP. Utifrån den konfigurationsmetod som används (vilket visas i de aktuella inställningarna i egenskaperna för Internet Protocol (TCP/IP)) utför tjänsten DHCP Server standardtjänstbindningar enligt följande:

  • Om en manuellt angiven IP-adress används för den första nätverksanslutningen är anslutningen aktiverad i serverbindningar. För att detta ska fungera måste ett IP-adressvärde konfigureras, och alternativet Använd följande IP-adress måste vara markerat i egenskaperna för Internet Protocol (TCP/IP). Det här läget innebär att DHCP-servern söker efter och erbjuder tjänster för DHCP-klienter.

  • Om en dynamiskt konfigurerad IP-adress används för den första nätverksanslutningen inaktiveras anslutningen i serverbindningarna. Detta sker om alternativet Erhåll en IP-adress automatiskt är markerat i egenskaperna för Internet Protocol (TCP/IP). Det här är standardinställningen för datorer med Windows Server 2008-operativsystem. Det här läget innebär att DHCP-servern inte söker efter eller erbjuder tjänster för DHCP-klienter förrän en statisk IP-adress har konfigurerats.

  • DHCP-servern skapar en bindning till den första statiska IP-adressen som har konfigurerats för varje kort.

OBS

  

  • DHCP-serverbindningar aktiveras och inaktiveras per anslutning, inte per adress. Alla bindningar baseras på den första konfigurerade IP-adressen för varje anslutning som visas i mappen Nätverksanslutningar. Om ytterligare statiska IP-adresser (t.ex. utifrån de avancerade TCP/IP-inställningarna) konfigureras för den tillämpliga anslutningen används dessa adresser aldrig av DHCP-servrar med Windows Server 2008 och de har ingen betydelse för serverbindningarna.

  • DHCP-servrar med Windows Server 2008 binder aldrig till något av de NDISWAN- eller DHCP-aktiverade gränssnitten som används på servern. De här gränssnitten visas inte i DHCP-konsolen i listan med aktuella serverbindningar eftersom de aldrig används för DHCP-tjänster. Det är endast ytterligare nätverksanslutningar som har en primär statisk IP-adress konfigurerad som kan visas i listan med serverbindningar (samt aktiveras eller inaktiveras där).

Ytterligare resurser

Information finns i en lista med hjälpavsnitt i Konfigurera inställningar för DHCP-serverrollen.

Uppdaterad detaljinformation om DHCP och selektiv aktivering/inaktivering av DHCP-serverbindningar för IT-personal finns i Windows Server 2008-dokumentationen på webbplatsen Microsoft TechNet (sidan kan vara på engelska).


Innehåll