DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) är en IP-standard som har utformats för att göra det mindre komplicerat att administrera adresskonfigurationer genom att en serverdator används för central hantering av IP-adresser och annan relaterad konfigurationsinformation som används i ett nätverk. DHCP-tjänsten gör att serverdatorn fungerar som en DHCP-server och konfigurerar DHCP-aktiverade klientdatorer i nätverket.

DHCP innehåller protokollet Multicast Address Dynamic Client Allocation Protocol (MADCAP) som används för att tilldela multicast-adresser. När registrerade klienter tilldelas IP-adresser dynamiskt via MADCAP kan de användas mer effektivt i dataströmprocessen, t.ex. för video i realtid eller nätverksöverföringar av ljud.

I den här hjälpfilen:

Mer information

Uppdaterad detaljinformation för IT-personal om DHCP finns i Windows Server® 2008-dokumentationen på webbplatsen Microsoft TechNet (sidan kan vara på engelska).


Innehåll