Protokół DHCP jest standardem IP opracowanym z myślą o uproszczeniu administrowania konfiguracjami adresów dzięki użyciu komputera pełniącego rolę serwera do centralnego zarządzania adresami IP oraz innymi elementami konfiguracji adresów w sieci. Usługa DHCP pozwala komputerowi pełniącemu rolę serwera w sieci działać jako serwer DHCP i konfigurować komputery klienckie obsługujące usługę DHCP.

Usługa DHCP obejmuje protokół MADCAP (Multicast Address Dynamic Client Allocation Protocol), który służy do przydzielania adresów multiemisji. Zarejestrowani klienci, którym serwer MADCAP dynamicznie przypisał adresy IP, mogą efektywnie uczestniczyć w procesie strumieniowego przesyłania danych, takim jak sieciowe transmisje wideo czy audio w czasie rzeczywistym.

W tym pliku Pomocy:

Informacje dodatkowe

Aby uzyskać najnowsze informacje dla specjalistów IT dotyczące protokołu DHCP, zobacz dokumentację systemu Windows Server® 2008 w witrynie sieci Web Microsoft TechNet (strona może zostać wyświetlona w języku angielskim).


Spis treści