Jeśli ten sam zakres jest używany przez kilka serwerów DHCP, w celu zrównoważenia dystrybucji adresów w zakresie można stosować regułę 80/20.

Używanie w tej samej podsieci więcej niż jednego serwera DHCP zapewnia większą odporność na uszkodzenia przy obsłudze zlokalizowanych w niej klientów DHCP. W przypadku dwóch serwerów DHCP, jeśli jeden z nich jest niedostępny, drugi może zająć jego miejsce i kontynuować dzierżawienie nowych adresów lub odnawianie dzierżaw istniejącym klientom.

Powszechną praktyką, stosowaną do równoważenia dystrybucji adresów między dwoma serwerami DHCP w jednej sieci, jest przydzielenie jednemu z nich do rozpowszechniania 80% adresów zakresu, a drugiemu pozostałych 20%.

Zasoby dodatkowe

Aby uzyskać listę tematów Pomocy zawierających informacje pokrewne, zobacz temat Zadania zalecane dla roli serwera DHCP.

Aby uzyskać najnowsze informacje dla specjalistów IT dotyczące protokołu DHCP, zobacz dokumentację systemu Windows Server® 2008 w witrynie sieci Web Microsoft TechNet (strona może zostać wyświetlona w języku angielskim).


Spis treści