Agent przekazywania to mały program, który przekazuje komunikaty DHCP/BOOTP między klientami i serwerami znajdującymi się w różnych podsieciach. Agenci przekazywania DHCP/BOOTP są częścią standardów DHCP i BOOTP i działają zgodnie ze specyfikacjami RFC, w których opisano te protokoły i związane z nimi zachowania.

W sieciach TCP/IP routery są używane do łączenia sprzętu i oprogramowania między różnymi segmentami sieci fizycznej (nazywanymi podsieciami) oraz do przesyłania dalej pakietów IP między każdą z tych podsieci. Aby była możliwa obsługa i korzystanie z usługi DHCP w wielu podsieciach, routery łączące każdą podsieć powinny działać zgodnie z funkcjami agentów przekazywania DHCP/BOOTP opisanymi w specyfikacji RFC 1542.

Aby zachować zgodność ze specyfikacją RFC 1542 i zapewniać obsługę agenta przekazywania, każdy router musi rozpoznawać komunikaty protokołów BOOTP i DHCP oraz odpowiednio je przetwarzać (przekazywać). Ponieważ routery interpretują komunikaty DHCP jako komunikaty BOOTP (takie jak komunikat UDP o strukturze udostępnianego komunikatu wysłany przez ten sam port UDP), router z funkcją agenta przekazywania BOOTP zwykle przekazuje pakiety DHCP i wszelkie pakiety BOOTP wysyłane w sieci.

Jeśli router nie może działać jako agent przekazywania DHCP/BOOTP, każda podsieć musi mieć albo własny serwer DHCP, albo inny komputer, który w tej podsieci będzie działać jako agent przekazywania. W przypadkach, w których skonfigurowanie routerów do obsługi przekazywania DHCP/BOOTP jest niepraktyczne lub niemożliwe, komputer z systemem Windows Server® 2008 można tak skonfigurować, aby działał jako agent przekazywania, instalując usługę Agent przekazywania DHCP.

W większości przypadków routery obsługują przekazywanie DHCP/BOOTP. Jeśli dane routery nie obsługują przekazywania, należy skontaktować się z producentem lub dostawcą routera i zapytać, czy jest dostępne uaktualnienie oprogramowania lub oprogramowania układowego, które obsługiwałoby tę funkcję.

Zasoby dodatkowe

Aby uzyskać listę tematów Pomocy zawierających informacje pokrewne, zobacz temat Zadania zalecane dla roli serwera DHCP.

Aby uzyskać najnowsze informacje dla specjalistów IT dotyczące protokołu DHCP, zobacz dokumentację systemu Windows Server 2008 w witrynie sieci Web Microsoft TechNet (strona może zostać wyświetlona w języku angielskim).


Spis treści