Podczas dodawania roli serwera DHCP do Menadżera serwera można określić, czy dla aplikacji w sieci wymagany jest serwer WINS. Serwer WINS obsługuje głównie klientów ze starszymi wersjami systemu Windows i aplikacjami używającymi systemu NetBIOS. Systemy Windows 2000, Windows XP, Windows Vista®, Windows Server 2003 oraz Windows Server® 2008 oprócz nazw NetBIOS używają także nazw DNS. Do środowisk, w których znajdują się komputery używające nazw NetBIOS i komputery używające nazw domen, muszą należeć zarówno serwery WINS, jak i serwery DNS.

Jeśli wszystkie komputery w sieci mają system Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows Server 2003 oraz Windows Server 2008 i nie są obsługiwane żadne aplikacje wymagające nazw NetBIOS, należy ustanowić usługę DNS jako jedyną metodę rozpoznawania nazw. Jednak przed usunięciem serwera WINS lub rezygnacją z instalowania go należy zidentyfikować wszystkie komputery lub aplikacje, które używają systemu NetBIOS i ustalić, jaki wpływ będzie miało jego usunięcie. Może się okazać, że kluczowa aplikacja używa systemu NetBIOS (i aktualnie nie ma dostępnej alternatywy). W takim przypadku należy dalej stosować serwer WINS. Na przykład starsze wersje niektórych aplikacji, jak program Microsoft® Systems Management Server (SMS) i Microsoft® BackOffice® w konfiguracji klienta/serwera poczty używającej programu Exchange Server, mogą wymagać nazw NetBIOS.

Zasoby dodatkowe

Aby uzyskać listę tematów Pomocy zawierających informacje pokrewne, zobacz temat Konfigurowanie ustawień roli serwera DHCP.

Aby uzyskać najnowsze informacje dla specjalistów IT dotyczące protokołu DHCP i serwera WINS, zobacz dokumentację systemu Windows Server® 2008 w witrynie sieci Web Microsoft TechNet (strona może zostać wyświetlona w języku angielskim).


Spis treści