Sunucu Yöneticisi'ne DHCP Sunucusu rolünü eklerken, ağdaki uygulamalar için WINS gerekip gerekmediğini belirtebilirsiniz. WINS öncelikle NetBIOS kullanan eski Windows ve uygulama sürümlerini çalıştıran istemcileri destekler. Windows 2000, Windows XP, Windows Vista®, Windows Server 2003 ve Windows Server® 2008 NetBIOS adlarına ek olarak DNS adlarını kullanır. Bir kısmı NetBIOS adlarını, diğer kısmı da etki alanı adlarını kullanan bilgisayarları içeren ortamlar hem WINS sunucularını hem de DNS sunucularını bulundurmalıdır.

Ağdaki bilgisayarlarınız Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows Server 2003 ve Windows Server 2008 çalıştırıyorsa, NetBIOS adları gerektiren herhangi bir uygulamayı desteklemiyorsanız, ad çözümlemenin tek yöntemi olarak DNS kurmalısınız. Ancak, WINS sunucularını açığa almayı veya yüklememeyi düşünmeden önce, NetBIOS'a bağlı olan bilgisayarları ve uygulamaları ve NetBIOS'u kaldırılma etkisini belirleyin. Önemli bir uygulamanın NetBIOS'a bağlı olduğunu (şu anda alternatifi yoksa) ortaya çıkarırsanız, WINS'yi kullanmaya devam etmelisiniz. Örneğin, Microsoft® Systems Management Server (SMS) ve Exchange Server kullanan Microsoft® BackOffice® istemci/sunucu posta yapılandırmaları NetBIOS'un kalmasını gerektirebilir.

Ek Kaynaklar

İlgili bilgilerin verildiği Yardım konularının listesi için bkz. DHCP Sunucu Rolü Ayarlarını Yapılandırma.

DHCP ve WINS ile ilgili BT uzmanlarına yönelik güncelleştirilmiş ayrıntılı bilgiler için, Microsoft TechNet (sayfa İngilizce olabilir) Web sitesindeki Windows Server® 2008 belgelerine bakın.


İçindekiler